';
1.

Изграждането на сграда е като изграждане на отношенията. Стабилната външна конструкция изисква солидна и здрава основа.

2.

Стабилната конструкция изисква солидна и здрава основа, както и проспериращи отношения, изградени върху взаимно уважение.

3.

Обръщайки внимание на всички малки подробности, нашите професионалисти играят огромна роля в бизнеса ни.

При нас не е нужно да се досещате, работата ни със сигурност ще впечатли!

Телефон:

(+395)  2 9950125

(+395)  886 302042

Адрес:

София 1612

бул. „Александър Стамболийски“ №205

офис 227

Email:

email@yoursite.com

g.doychinova@dgk.bg