Обект Будилник

Адрес: София, ж.к. Павлово ул.“Будилник“ 13
Вид: Жилищна сграда с надземни и подземни гаражи
РЗП: 3150кв.м.
Апартаменти: 33
Гаражи: 13
Паркоместа: 22
Започване: 2019г.
Завъшване: 2021г.
Етап: Строително разрешение